سلامت شغلی، ایمنی، محیط زیست

Health, Safety, Environment

Hse چیست؟

ارگونومی

Ergonomics

Hse از سه کلمه بهداشت(Health) , ایمنی(Safety) و محیط زیست (Environment) می باشد. دنیای امروز دنیای رقابت است. نرخ سریع تحولات تکنولوژیک و تغییر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار و بالا رفتن انتظارات جامعه و مسئولیتهای اجتماعی سازمان ها در عرصه رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید. شرط بقاء در چنین محیطی برخورداری از مزیت های رقابتی در سازمان است. تحقق اهداف سازمان در حوزه رقابت پذیری پرداختن به موضوعات ایمنی(Safety) بهداشت (Health) و محیط زیست (Environment) را به یکی از اولویتهای سازمانها در تجارت امروز تبدیل نموده است.

فاکتورهای رقابت پذیری سازمان

۱) توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان. ۲) بهبود فرآیندهای کاری در راستای عملیات بهره ور. ۳) توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار.

ارگونومی حمل بار

در واقع یکی از اهداف ارگونومی کاهش بیماریها و عوارض ناشی از کار می باشد که با بهبود وضعیت کار و طراحی محیط کار و امکانات و وسایل بنا به ابعاد بدنی کارگران این هدف را تحقق می بخشد. به طوری که محیط امن و مناسب را جهت فعالیت کارکنان فراهم می آورد. از

نکته: حداکثر بار مجاز برای هر فرد ۲۰ کیلوگرم می باشد.

در هنگام حمل، تا حد امکان بار را باید به بدن بچسبانید و هرگز آرنج را خم نکنید.

پاها با فاصله از یکدیگر اطراف بار قرار گرفته، زانوهاخم شده، جلوی بار بنشینید.

از خم کردن سر به جلو خودداری کنید، شانه ها به طور قرینه قرار گرفته باشند.

بار را محکم چسبیده، در حالیکه کمر صاف هست آن را به کمک پاها بلند کنید.

در حالیکه کمر صاف هست، زانو را خم کرده، بار را روی زمین بگذارید.

گفتگو

ما در حال حاضر در حال حاضر نیستیم. اما شما می توانید یک ایمیل به ما ارسال کنید

می تونم کمکتان کنم؟

برای گپ زدن روی ENTER کلیک کنید