و اگر بار مانع دید شماست ، یک دیده بان برای همراهی تان بخواهید. و اگر کسی در راه شما قرار گرفت جک پالتها را متوقف کنید. و هرگز پاهایتان را زیر جک پالتها قرار ندهید. ، وقتی که جک پالت و چرخ دستی خالی را حرکت می دهید به آهستگی برانید.

و هرگز روی جک پالتها سواری نکنید. ) مسافت حمل بار حتی المقدور کوتاه باشد. و مسیر حمل بار باید عاری از هرگونه شیء اضافه باشد و نیز تمیز باشد. و در آخر…….

روش صحیح جابجا کردن |

قبل از بلند کردن بار در مورد نحوه بلند کردن و جابجایی آن فکر کنید.

نزدیک به بار بایستید.

زانوهایتان را خم کنید( کمرتان راست)

اجازه دهید نیروی پاهایتان بار را بلند کند.

برای بلند کردن اشیاء سنگین یا اشیایی که شکل نامناسب دارند درخواست کمک کنید.

پشت خود را صاف نگهدارید

بدن خود را تا جای ممکن به بار نزدیک کنید زیرا هر چه بدن از بار دورتر باشد فشار وارده بر ستون فقرات بیشتر است و هر چه نزدیکتر باشد فشار وارده کمتر خواهد بود. و در هنگام بلند کردن می توانید برای چند لحظه بار را روی زانو قرار دهید.

هل دادن و کشیدن اشیا و در زمان هل دادن و کشیدن اشیایی مثل جاروی تی جهت شستن زمین، باید دسته جارو را هر چه بیشتر به بدن نزدیک کنید و تا حد امکان از خم کردن کمر جلوگیری نمایید.

و از هل دادن یا کشیدن اجسام سنگین، به تنهایی خودداری کنید. ولی اگر مجبور شدید ، بهتر است پشت خود را به جسم سنگین تکیه دهید و با فشار عضلات پا جسم را هل دهید.

امروزه در بیشتر صنایع کشور بخشهای زیادی از فعالیت کارگران را حمل دستی بار چه به صورت اتفاقی و چه به صورت شغلی تشکیل میدهد . حمل دستی بار به بلند کردن، پایین آوردن، هل دادن، کشیدن و حمل اشیاء با دست اطلاق میگردد و میتواند سبب ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار گردد . بلند کردن بار یکی از عوامل عمده کمر درد شغلی به شمار می رود.

نحوه انتقال و بلند کردن صحیح اجسام برای پیشگیری از کمردرد

حمل بار با چرخ دستی وجک پالت

از پاها کمک بگیرید

و ماهیچه های پا از ماهیچه های قوی بدن هستند، بنابراین برای حمل بار از آنها کمک بگیرید.

، اگر مجبورید بار را در جلوی بدن بگیرید، بار را تا جای ممکن به بدن نزدیک کنید و به شکم بچسبانید. و سعی کنید برای حمایت ستون فقرات ، عضلات شکم را سفت و پشت خود را صاف نگه دارید.

بلند کردن صحیح اجسام و همیشه قبل از بلند کردن اجسام ، وزن آن ها و فاصله جابجایی را در نظر بگیرید. و اگر بار خیلی سنگین است ، از دیگران کمک بگیرید.

هرگز برای بلند کردن اشیاء ، کمر خود را خم نکنید، زیرا فشار وارده به کمر چندین برابر می شود.

تا جای ممکن نزدیک بار بایستید ، سپس زانوها را خم کرده، یک زانو را روی زمین قرار دهید.

و در زمان کشیدن و هل دادن باید فضای کافی در زیر چرخ دستی موجود باشد تا بتوان پای جلو را دقیقا در زیر دستها قرار داد.

و در صورت امکان از حرکت چرخ دستی ها بر روی سطوح ناهموار خودداری کنید.

با چرخ دستی به عقب راه نروید، مگر اینکه از پله یا سراشیبی بخواهید بالا بروید. و ظرفیت بار از مقدار ظرفیت بار استاندارد تجاوز نکند. برای جلوگیری از لغزش بار ، جک پالتها را به آرامی حرکت دهید و متوقف

کنید .

گفتگو

ما در حال حاضر در حال حاضر نیستیم. اما شما می توانید یک ایمیل به ما ارسال کنید

می تونم کمکتان کنم؟

برای گپ زدن روی ENTER کلیک کنید