یکی از مؤلفه های اصلی در ارتقاء مناسبات انسانی به خصوص در سازمان ها که باعث نفوذ در قلوب مخاطبان و تعادل و تسهیل ارتباطات سطوح مختلف سازمانی می شود، اخلاق است. وجود اخلاق مثبت در سازمان، می تواند یکی از مولفه های مهم و اساسی در افزایش کیفیت خدمات اداری و افزایش مناسبات انسانی در بین همکاران اداری از یک سو و افزایش اعتماد و به تبع آن بهره وری سازمانی و رضایت زندگی شغلی در کارکنان گردد. اگر اخلاق اداری، در زندگی کاری انسان وجود داشته باشد کار کردن شیرین و توام با رضایت شغلی و احساس رضایت و خودشکوفایی از یک سو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از دیگر سوی است. حضور اخلاق اداری، کار کردن را از صورتی تکراری، خسته کننده و ملال آور بیرون می برد و به انسان احساس تعالی می بخشد و همین احساس تعالی در نفس کار کردن و مناسبات انسانی با دیگران به شدت تاثیر می گذارد. در ادامه با ۱۰ فرمان اخلاق حرفه ای در محل کار، آشنا می شوید.

۲) قابل اعتمد باشید امروزه، اعتماد کردن مسئله ی مهمی است و کسانی که بتوان به آنها اعتماد کرد، با سرعت به سوی حرفه ای شدن پیش می روند. قابل اعتماد بودن، یعنی به انجام رساندن وظیفه ای که به شما محول شده است در عین برآورده کردن انتظارات. این مسئله به ویژه در ارائه ی خدمات اهمیت بیشتری دارد. با اثبات ارزش و صداقت خود در طول زمان، می توانید اعتماد رؤسا و همکارانتان را جلب کنید.

۳) مؤدب ومحترم باشید. . با دیگران رفتاری دوستانه و از روی ادب داشته باشید و در عین حال نشان دهید که به آنها سخاوتمندانه توجه می کنید. این کار باعث میشود تعاملات اجتماعی در محیط کار به درستی پیش برود، از بروز تناقض جلوگیری و همچنین احترام دیگران جلب شود. احترام، حس مثبت اعتبار و تمایزی است که نسبت به یک شخص یا سازمان ایجاد می شود، امری که در طول زمان محقق می شود در

حالی که اقدامی کوته فکرانه و از روی بی توجهی می تواند در دم آن را از بین ببرد. برای حفظ احترام و اعتباری که شکل گرفته است باید پیوسته محترمانه و مؤدبانه رفتار کنید.

۴) مسئولیت پذیر باشید نسبت به کارها و اقدامات خود پاسخگو باشید. فارغ از اینکه عواقب آن مثبت باشد یا منفی، شما باید مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید.

۵) صلاق، صريح وشفاف باشید صداقت نما و جلوه ای از یک شخصیت اخلاق مدار است، این امر بر فضيلتها و ویژگی های مثبتی دلالت دارد از جمله راستگویی، راستی در عمل، وفاداری، یکرنگی، صمیمیت و خلوص، صراحت در ارتباطات و به طور کلی رفتار کردن به گونه ای که دیگران از اقداماتی که انجام میشود آگاه باشند. این ویژگی برای کارفرمایان و همکاران اهمیت بسیاری دارد و می تواند موجب جلب اعتماد و افزایش ارزش شما در نظر آنها شود.

اخلاق

 

۶) شایسته باشید و پیوسته شایستگی خود را ارتقا دهید. شایستگی به معنای توانایی فرد برای انجام درست یک شغل و ترکیبی است از دانش، مهارت و رفتاری که موجب اعتلای عملکرد شود. شایستگی با افزایش تجربه بیشتر می شود و برای آن حد و مرزی جز میزان تمایل شما به یادگیری وجود ندارد. رشد شخصی به طور پیوسته و پایدار، پیش شرط ارائه ی حرفه ای خدمات است.

|

۷) همیشه اخلاق مدارباشيد این به معنای عمل کردن مطابق با قواعد و قوانین خاصی است که مورد پذیرش عموم هستند. «رفتار کردن بر مبنای قوانین» بهترین روشی است که یک کارمند می تواند در پیش بگیرد. در مواقعی که آیین نامه ها کافی نیستند، به گونه ای رفتار کنید که وجدان تان آسوده باشد. ممکن است این کار در برخی سازمان ها حساسیت برانگیز باشد اما سازمان های اخلاق مدار همیشه از تصمیم ها و اقدامات اخلاقی کارکنان خود حمایت می کنند.

همیشه به دنبال بهترین باشید. این نخستین قانون برای برتری در هر کاری است، کیفیت است که شما و کاری را که ارائه می دهید برجسته می کند. برتری به معنای ارائه ی کیفیتی فراتر از استانداردهای موجود است، چیزی که باید تبدیل به عادت شود تا اثر خوبی روی رؤسا و همکاران شما داشته باشد.

۸) شريف باشید وامانتدارانه عمل کنید رفتار شرافتمندانه نشان دهنده ی «اصالت روح، جوانمردی، و مخالفت با کم کاری» است که از ثبات و صحت شخصیت شما نشأت می گیرد. این به معنایتمامیت و کمال» شخصیت است که در عمل و در نتایج، با برخی ارزشها، باورها و اصول پایدار همراه است.

۱۰ فرمت اخلاق حرفه؟

۹) به اصل محرمانگی احترام بگذارید حفاظت از اسرار به معنای احترام به مجموعه ای از قوانین و پیمان هاست که اجازه ی انتشار برخی اطلاعات را به شما نمی دهد. در طول دوران کاری و بر محتسب اعتماد، اطلاعاتی از سوی سازمان یا همکاران با شما در میان گذاشته می شود؛ مهم است که شما به این اعتماد خیانت نکنید. با این کار، اعتماد کسانی را که به شما اطمینان می کنند، جلب می کنید و می توانید در سازمان اثرگذار باشید.

۱۰) الگوی خوبی باشید به کارگیری این اصول، سطح اخلاق حرفه ای شما را در سازمان ارتقا میدهد، اما تا زمانی که دانش خود را به اطرافیان و زیردستان منتقل نکنید، کار شما ناتمام است. شما باید الگوی خوبی از خود ارائه دهید و به واسطه ی آن بتوانید دیگران را هدایت کنید. حرفه ای بودن یعنی در زندگی خود چه درون سازمان و چه بیرون آن، سرمشق دیگران باشید.

گفتگو

ما در حال حاضر در حال حاضر نیستیم. اما شما می توانید یک ایمیل به ما ارسال کنید

می تونم کمکتان کنم؟

برای گپ زدن روی ENTER کلیک کنید