طبقه بندی آتش سوزی ها براساس استاندارد اروپایی خاموش کننده توصیه شده ا ز مواد طبقه بندی آتش سوزی ها

جامدات احتراق به جز فلزات

روش های خاموش کردن آتش

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند * موادی که از سطح می سوزند. مثل: منظوره-C02-هالون

چوب، کاغذ، پارچه خاموش کننده های پودری چند منظوره موادی که از عمق می سوزند، مثل: خاموش کننده های نوع آبی

چوب، زغال سنگ، پارچه کهنه، خاموش کننده های CO2

وسایل گران و غیر قابل تعویض در خاموش کننده های هالون

موزه ها، بایگانی ها، کلکسیون ها خاموش کننده های پودری

و غیره خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که در اثر حریق شکل خود را از دست می دهند. مثل: لاستیک نرم، پلاستیک نرم

و خفه کردن مانند : قراردادن پتوی خیس یا درپوش بر روی ظرف مایع مشتعل.

و سرد کردن مانند : پاشیدن آب بر روی ماده مشتعل به دلیل خاصیت خنک کنندگی آن. و جداسازی مانند : بستن شیر اصلی در حریق گازها.

آتش چيست؟

آتش نتیجه یک واکنش شیمیایی است که معمولا میان اکسیژن و یک نوع سوخت اتفاق می افتد؛ البته تنها احاطه یک ماده سوختنی به وسیله اکسیژن، سبب آتش گرفتن آن نمی شود بلکه برای این که واکنش احتراق اتفاق بیفتد باید ماده سوختنی به حدی گرم شود که به دمای احتراق خود برسد.

مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری خاموش کننده های کف شیمیایی و مکانیکی خاموش کننده های پودری و CO2 خاموش کننده های هالون خاموش کننده های AFFF

نفت، بنزین، رنگ، لاک، روغن و غیره(غیر قابل حل در آب) مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت و گریس الكل، کتونها و غیره (قابل حل در آب)

گازهای قابل اشتعال

لوزی خطر این لوزی به چهار بخش شده است که هر رنگ پیام ویژه ای دارد. رنگ آبی پیام خطرات سلامتی و زیستی، رنگ سرخ پیام اندازه آتشگیری، رنگ زرد نشانگر میزان واکنش پذیری (شیمیایی) و رنگ سفید دارنده نشانگر ویژه برای خطرهای ویژه است. میزان خطرهای سلامتی، آتشگیری و واکنش پذیری از ۰ تا ۴ دسته بندی شده اند که ۰ نشانگر بی خطری و ۴ بیانگر خطر فراوان است. :: خفيف/ ۱: كم/ ۲: خطرناك / ۳: جی ۴: شديد

خاموش کننده های پودری خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون

موادی که چون با آب ترکیب شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید مانند کاربید

اکسیژن

فلزات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودر خشک

منیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیوم

مواد سوختنی

لوازم برقی در محل زندگی

اشتعال پذیری نقطه اشتعال 4 زیر ۲۳ درجه سانتیگراد 2 زیر ۹۳ درجه سانتیگراد 3 زیر ۳۸ درجه سانتیگراد 1 بالای ۹۳ درجه سانتیگراد

0 غير قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون

کلید و پریز برق، تلفن، کامپیوتر،

ترانسفورماتورها

واکنش پذیری

سلامتی

مثلث آتش هر گاه سه ضلع مواد سوختنی، اکسیژن و گرما در کنار یکدیگر قرار بگیرند مثلث آتش به وجود می آید. الف- اکسیژن میزان اکسیژن موجود در هوا در شرایط طبیعی ۲۱ درصد است اگر میزان آن به زیر ۱۵ درصد برسد آتش خاموش می شود. ب – مولا سوختنی تمام موادی که قابلیت سوختن داشته باشند ماده سوختنی تلقی می شوند این مواد می توانند مایع، جامد و یا گاز باشند. ج- حرارت برای شروع آتش سوزی وجود حرارت الزامی است.

4 احتمال منفجر شدن 3 احتمال انفجار بر اثر ضربه یا حرارت 2 تغییرات شیمیایی شدید 1 ناپایدار در برابر حرارت 0 پایدار

4 کشنده 3 خیلی خطرناک 2 خطرناک 1 با خطر کم 0 بی خطر

طریقه استفده از خاموش کننده (2 CO) انواع دستی آن به همان صورت خاموش کننده های دیگر حمل می شود. با توجه به فشار زیاد دستگاه و به علت طرح خاص سر لوله حداکثر فاصله پرتاب این خاموش کننده بین ۴-۲ متر است بنابراین برای استفاده باید بیشتر به حریق نزدیک شد. در فاصله دورتر از حریق ضامن را آزاد و سر لوله را در دست گرفته و با قرار گرفتن در موقعیت مناسب با فشار روی اهرم یا باز کردن شیر – گاز را با حرکت سر لوله قیفی به محل دلخواه هدایت می کنیم و دست را به صورت جارویی (چپ و راست حرکت دهید. بهتر است CO2 را به طرف سطح مواد در حال اشتعال هدایت نمود. در صورتی که از پر کردن دستگاه اطمینان دارید و گاز خارج نمی شود، احتمالا ممکن است راه خروج آن به علت یخ زدن گاز مسدود شده باشد، برای چند لحظه شیر را ببندید و مجددا باز کنید. این خاموش کننده چون قابل کنترل است در صورتیکه بیش از ۱۰ درصد آن مصرف نشود می توان از آن برای حریقهای دیگر استفاده کرد. نکته: خروج گاز از سر لوله در این نوع خاموش کننده با صدای شدیدی صورت می گیرد و ممکن است برای کسانی که برای اولین بار با آن کار می کنند ایجاد دست پاچگی نماید.

آتش و راه های مقابله با آن

، ضامن شیر کپسول را بکشید و در فاصله ۱ تا ۲ متر از منطقه آتش قرار بگیرید ) اهرم شیر کپسول را فشار داده و با حرکت دادن دست به طرفین پودر را به سمت منطقه آتش بپاشید

 

گفتگو

ما در حال حاضر در حال حاضر نیستیم. اما شما می توانید یک ایمیل به ما ارسال کنید

می تونم کمکتان کنم؟

برای گپ زدن روی ENTER کلیک کنید