مقاله 4(اهمیت ، علل ، عوامل و راهکارهای ساماندهی تردد موتور سیکلتها در شهر تهران)

هوالقادر

 

اهمیت ، علل ، عوامل و راهکارهای ساماندهی تردد موتور سیکلتها در شهر تهران

 

 

 

تاکسی بار   آبان 92

چکیده :

کلانشهر تهران از مشکلات زيست محيطي متعددي رنج مي برد از جمله مسائل مطرح مسئله آلودگي هوا مي باشدکه به شدت با مسائل حمل ونقلي گره خورده است.  سيستم هاي حمل ونقلي تهران در بسياري از نقاط شهر آرايش نامناسب دارند که موجبات افزايش ترافيک و به تبع آلودگي محيط و مشکلات روحي و عصبي در انسان وساير جانداران مي شود. حمل و نقل موتوري در شهر ها يکي از مسايل مهم در تعيين استراتژي هاي کلان و افق هاي برنامه ريزي يک محدوده است.  با مطالعه و بررسي سيستم هاي حمل ونقل موتور سيکلت در تعداي از کشورها خصوصأ تايوان و چين و با توجه به شرايط خاص تهران، جهت ساماندهي سيستم حمل و نقل موتوري(موتور سيکلت) راهکارهايي ارائه شده است که مهم ترين آنها اختصاص مکانها و دفاتری ويژه به موتورسواران و قانونمند شدن آنان و همچنين ساماندهی موتورسيکلت سواران  زیر نظر اتحادیه تاکسی بار و پیک موتوری تهران ا ست تا محدوده علمکرد موتورسيکلت و سواري(اعم از تاکسي و شخصي) روشنتر گرديده و هماهنگي بيشتر ايجاد شود. در ضمن با ايجاد مسيرهاي ويژه يکطرفه در منطقه مرکزي که مشکل کمبود زمين دارد و مسيرهاي ويژه دو طرفه در ساير نقاط شهر که معابر جديد احداث مي گردد از اختلاط ترافيک موتوري و سواري تا حد امکان پرهيز ميگردد البته احداث معابر جديد در بسياري از موارد در شهر تهران در حال حاضر مقرون به صرفه نمي باشد اما توجه به آن درطراحيهاي جديد خيابانهاي شهر با مطالعه کافي پيشنهاد مي گردد .مشهود است که بهبود سيستمهاي حمل ونقلي موجب بهبود وضعيت ايمني و شرايط زيست محيطي در مقياسهاي خرد ودر نهايت درسطح کلان خواهد شد. طی سال هاي اخیر تعداد وسایل نقلیه به ویژه اتومبیل و موتور سیکلت در شهر تهران افزایش ومتعاقب آن آمار تخلفات و تصادفات نیز رشد فزاینده اي یافته است. به طور کلی موتورسیکلت خطرناك ترین مد حمل و نقل است که ریسک استفاده از آن حدود 20 برابر ریسک استفاده از اتومبیل می باشد. در دهه هاي اخیر استفاده از این وسیله و میزان تولید آن نیز به خصوص در سال هاي اخیر روند چشمگیري داشته است و در مقایسه با سایر روش هاي حمل و نقل در خور توجه فراوان می باشد. لذا زمان آن رسیده است که اقدامات موثري براي آموزش، ساماندهی و ایمنی توسط سازمانها و نهادهاي مسئول صورت گیرد . در این طرح پژوهشی به بررسی عوامل ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در شهر تهران  پرداخته ایم، تا بتوانیم با شناخت روش هاي فرهنگ سازي وآموزش و شناخت فرآیند هاي ساماندهی و نظم بخشی به موتور سیکلت ها بسترهاي مناسبی رابراي تردد آنها فراهم نموده و از میزان تخلفات و تصادفات آنها بکاهیم.

 

مقدمه :

موتور سیکلت یکی از انواع وسیله نقلیه موتوري است که به علت ارزانی قیمت، مصرف کم سوخت،

قابلیت مانور بالا و فضاي کمی که از معابر اشغال می کند ، همواره در چرخه ترافیک از اهمیت ویژه

اي برخوردار بوده و مورد توجه و استقبال اقشار متوسط و کم درآمد و به خصوص جوانان قرار گرفته است ، به نحوي که امروزه تعداد زیادي کارخانه ي موتور سیکلت سازي در سطح کشور، در حال تولید انبوه هستند و این در حالی است که ضریب ایمنی پائین موتور سیکلت و آسیب پذیري شدید راکبان آن در هنگام سوانح رانندگی، درصد زیادي از تلفات و ضایعات ناشی از تصادفات را به آنان اختصاص می دهد. از طرف دیگر فراوانی تخلفات رانندگی و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از چراغ قرمز، حرکت در خلاف جهت، تردد در پیاده رو ها، عدم استفاده از کلاه ایمنی، رانندگی با موتور سیکلت فاقد شماره پلاك و بدون گواهینامه رانندگی و توسط موتور سواران در کل کشور به خصوص در شهرهاي بزرگ، این وسیله نقلیه را به وسیله اي مزاحم و عامل سلب آسایش و امنیت ترافیکی شهروندان تبدیل نموده است . نگرش جدید جامعه به موتورسیکلت به عنوان یک شغل و منبع درآمد بوده که خود زائیده برخی مشکلات دیگر جامعه همچون بیکاري و تورم می باشد، لذا موتورسیکلت سواران به عنوان پیک حامل کالا و یا وسیله مسافربر درون شهري منبع ایجاد درآمد بوده و منجر به استفاده بیشتر از موتورسیکلت شده است.

استفاده از موتورسیکلت در سنین پایین نیز یکی از معضلات بزرگ گریبانگیر است. به نحوي که

نوجوانان در 15 یا 16 سالگی شروع به یادگرفتن موتورسیکلت سواري می نمایند که بدون توجه به

مقررات و با توجه به هیجان خواهی و قدرت پذیرش ریسک بالا توسط آنان در این سنین در معابر

عمومی اقدام به تردد و انجام حرکات نمایشی می نمایند که زمینه ساز بروز تصادفات شدید جرحی و گاهی فوتی می گردد.

بررسي سيستم هاي حمل ونقل و ساماندهي وسايل نقليه موتوري در جهت کاهش عوامل انساني آلودگي هوا سهم به سزايي دارد.  موتور سيکلت و حمل و نقل موتوري در شهر ها يکي از مسايل مهم در تعيين استراتژيهاي کلان و افق هاي برنامه ريزي يک محدوده است حضور و وجود اين مد حمل و نقلي بر پارامتر هاي مختلف شبکه ي حمل و نقل شهري تا ثير گذاشته و مدل ها و روابط

موجود براي پيش بيني آينده را مورد اثر قرار مي دهد و علي رغم معايب بسيار حضور اين وسيله نقليه به عنوان يک مد حمل و نقلي، فوايد بسياري نيز در سهولت عبور و مرور شهري دارد.

در بررسي نقش موتورسيکلت در جابجايي و ترافيک، تمايز مهمي را بايد ميان کاربرد اين وسيله در کشورهاي جهان سوم ودر بعضي از کشورهاي پيشرفته در نظر داشت، در جهان صنعتي و توسعه يافته از آنجا که سيستم حمل و نقل عمومي و خصوصي نيازهاي افراد جامعه را از جهات کمي و کيفي تا اندازه زيادي برطرف مي کند موتورسيکلت سواري بيشتر جنبه ورزشي و تفريحي دارد، اما اين وسيله در کشورهاي در حال توسعه به ابزار حمل و نقل تبديل مي شود واز سوي ديگر ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات موتورسيکلت در تهران در حدود ده برابر تصادفات اتومبيل مي باشد که 2.5  برابر ميانگين آن در کشورهاي پيشرفته مي باشد لذا در جهت کاربرد موارد ايمني نيز مي بايست اقدامات عاجلي صورت پذيرد.

 

بیان مساله و اهداف

در دنیاي امروز سرعت، تکنولوژي و اقتصاد از پارامترهاي اساسی به شمار می رود که در زندگی عادي نقش مهمی را ایفا نموده و مردم را وادار می کند که با استفاده از امکانات موجود و در اختیار، حداکثر بهره گیري را به عمل آورده تا هرچه بیشتر و بهتر و با حداقل زمان و هزینه فعالیت هاي روزمره خود را به انجام رسانند. زندگی ماشینی و محدودیت هاي ناشی از ترافیک ، مشکلات حمل و نقلی وسایل نقلیه عمومی و هزینه هاي مترتب بر آنها ، مردم را بر آن داشته ، همواره وسیله اي بکار گیرند که درحداقل زمان و کمترین سرمایه گذاري و هزینه و درکلیه زمینه هاي رفاهی،ورزشی اقتصادي، اجتماعی و بتوانند به اهداف تعیین شده نایل آیند.

بدین ترتیب بخش عمده اي از فراوانی وسایل نقلیه موجود در کشور به موتور سیکلت اختصاص دارد و این در حالی است که ضریب ایمنی پائین موتور سیکلت و آسیب پذیري شدید راکبان آن در

هنگام سوانح رانندگی، درصد زیادي از تلفات و ضایعات ناشی از تصادفات را به آنان اختصاص میدهد. از طرف دیگر فراوانی تخلفات رانندگی و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله

عبور از چراغ قرمز، حرکت در خلاف جهت، تردد در پیاده رو ها، عدم استفاده از کلاه ایمنی، رانندگی با موتور سیکلت فاقد شماره پلاك و بدون گواهینامه رانندگی و توسط موتور سواران در

کل کشور به خصوص در شهرهاي بزرگ، این وسیله نقلیه را به وسیله اي مزاحم و عامل سلب آسایش و امنیت ترافیکی شهروندان تبدیل نموده است.

هدف اصلی از ارائه این طرح بررسی  اهمیت ، علل ، عوامل و راهکارهای  ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در شهر تهران بوده ودر اين تحليل سعي شده است که با بررسي مسائل موتورسيکلت و موتورسواري در شهر تهران و شناخت کافي از جوانب مختلف آن،ضمن انجام مطالعات تطبيقي و تحليل هاي مربوط ، پيشنهادهاي لازم را جهت ساماندهي سيستم حمل و نقل موتورسيکلتي و هماهنگي با حمل و نقل همگاني شهر تهران ارائه گردد.

 

مزاياي استفاده از موتورسيکلت در حمل و نقل شهري

 

۱‐ جنبه اقتصادي:

اولين پارامتري که از حيث اقتصادي جلب توجه ميکند قيمت خريد موتورسيلکت ميباشد.  در نگاه اول قيمت کمتر اين وسيله يکي از بزرگترين جاذبه هاي تقاضاي آن مي باشداز سوي ديگر اين وسيله نقش بسيار موثري در ايجاد اشتغال دارد،امروزخه موتورسيکلت در بخش حمل و نقل مسافر و کالا سبب اشتغال زايي است همچنين موجب حمل ونقل آسان و مقرون به صرفه و سريع ميباشد  بطور مثال در بخش پست و مراسلات نقش اصلي در رساندن مراسلات به صاحبان آنها، توسط حمل و نقل موتورسيکلت انجام ميشود، بسياري از مکاتبات اداري اصلي بين وزارتخانه ها و ادارات تابعه اعم از نامه هاي بسيار مهم تا نامه هاي عادي توسط پيک هاي موتورسوار انجام ميپذيرد.  موتورسواران تنها حاملان بسته هاي مطبوعاتي فرهنگي و نشريات روزانه ميباشند که از اين جهت پيام رسان فرهنگي مي باشند.

در بسياري از نقاط دور افتاده و صعب العبور موتورسيکلت تنها وسيله تامين مايحتاج اوليه زندگي و چه بسا امدارسان اصلي آبادي و يا روستايي کوچک در دل کوير و يا بلندي هاي کوهستان ميباشد.ازدريچه ديگر صرفه جويي در وقت و امکان بهره وري بالاتر خود از مزاياي ديگر اقتصادي استفاده از موتورسيکلت ميباشد.  باوجود حداقل تعداد يک ميليون سفر شهري توسط موتورسواران و اينکه وقت صرف شده در سفر توسط موتورسواران حداقل يک سوم زمان سفر با ساير وسايل ميباشد.

 

۲‐ مصرف سوخت کمتر:

اکثريت موتورهاي موجود در شهر تهران بعلت تک سيلندر بودن مصرف سوخت پاييني دارند.  درمقايسه با خودروهاي موجود در سطح شهر، هر اتومبيل پيکان بطور ميانگين در هر صد کيلومتر۱۵-۱۲  ليتر بنزين مصرف مي نمايند.  در حاليکه موتورسيکلت ها بطور ميانگين به ازا هر صد کيلومتر ۵ ليتر بنزين مصرف مي نمايند از اين رو حداقل حتي با در نظر گرفتن ضريب اشتغال  ۸/۱۶/۱  براي سفر شهري تهران توسط اتومبيلها و در نتيجه مصرف سوخت به ازا جابجايي هر فرد باز هم رقم کمتر نيمي از مصرف سوخت توسط اتومبيل خواهد بود. مصرف سوخت کمتر خود مزاياي مستمر فراواني از قبيل کاهش آلاينده ها، صدمات کمتر به محيط زيست، لايه جو پوشش گياهي را در پي خواهد داشت.

 

 

۳‐ تعمير و نگهداري مناسب تر:

 

   بعلت تکنولوژي آسان و ساده بودن امکان آموزش همگاني در رابطه با نگهداري رانندگان از موتورسيکلت و همچنين کسب مهارتهاي لازم در زمان کوتاه وجود دارد.  ضمن اينکه هزينه کم سرويس کلي مانند تعويض روغن، شمع،پلاتين و حتي تعميرهاي اساسي در مقايسه با ساير وسايل نقليه از ديگر جاذبه هاي موتورسيکلت مي باشد.

 

۴ امکان سفر منزل تا منزل يا از درب مبدا تا درب مقصد  🙁DOOR TO DOOR)

موتورسيکلت بعلت حجم اشغال فضاي کمتر و قابليت مانور و همچنين امکان پارکينگ بهتر در هر جاي ممکن هر چند حتي غير قانوني بسياري از مشکلات سفرهاي شهري رابرطرف مي کند.

تصور نماييد براي مراجعه به منطقه مرکزي بازار حتي پس از طي مسافت و صرف زمان طولاني تا کيلومترها در محدوده موردنظر امکان پارک وسيله نقليه وجود ندارد ميتوان براحتي تا نزديکترين فاصله ممکن به مقصد را با موتورسيکلت طي نمود.

۵‐ حجم اشغال کمتر :

 اگرچه در مبحث قبلي به آن اشاره شد ولي به علتآن که امکان مانور بهتر در ترافيک شهري را فراهم ميکند بطور مستقل نيز مطرح گرديد. اصولا شايد دومين مزيت اصلي موتورسيکلت را بتوان همين مسئله عنوان نمود چرا که حجم آن به کمتر از يک ششم يک خودروي معمولي در شهر ميرسد وامکان حرکت آسان آن درميان ساير خودروها وجود دارد ، البته در نگاه ديگر به اين قضيه شايدقابليت مانور ضعف و عامل ايجاد خطر براي آن تلقي شود ولي در صورت رعايت احتياط لازم مانند دادن علامت به موقع چراع راهنما و رعايت موارد و نکات ايمني ميتوان به نحو احسن از اين خصيصه موتورسيکلت در جهت رفع و رجوع امور اداري و اقتصادي مردم استفاده نمود . از سوي ديگر همين اشغال فضاي کمتر سبب سهولت در امر پارکينگ موتورسکيلت ميباشد لذا در ميان بحران شديد زمين براي احداث پارکينگ بالاخص در مناطق مرکزي، سهولت پارک مزيت بزرگي محسوب ميشود ضمن اينکه با توجه به بافت شهري متراکم نقاط مرکزي و نياز به پارکينگ بنظر ميرسد ممنوعيت پارک موتورسيکلت در پياده روها مخصوصا که اين پارکينگ معمولا درحاشيه ضلع بيروني پياده روها انجام مي پذيرد و بندرت محل تردد پياده ها ميباشد سياست صحيح و منطقي نباشد . چرا که عدم استفاده ازاين فضا سبب اختصاص اجباري فضاهاي ديگر ميگردد که بهتر است در اولويت اول با توجه به مشکلات کور ترافيک منطقه مرکزي به پارکينگ ساير خودروها اختصاص يابد .

 

۶‐ سرعت بيشتر در ترافيک :    

 سرعت بيشتر اين وسيله زائيده قابليت مانور آن و حجم اشغال کمتر آن ميباشد و از آنجا که سرعت يکي از پارامترهاي اصلي معرفي کننده يک وسيله نقليه و واحدهاي اصلي معين کننده کيفيت و سطح سرويس ترافيک مي باشد بطور مستقل عنوان گرديد.

همانطور که قبلا نيز اشاره شد در صورتيکه سرعت حرکت اتومبيل سواري در ترافيک ۱۰ کيلومتر در ساعت باشد سرعت حرکت موتورسيکلت  حداقل۲۵ کيلومتر در ساعت ميباشد که حداقل  ۵/۲ برابر سرعت اتومبيل مي باشد که اين نيز به نوبه خود صرفه  جويي در وقت و هزينه را در پي دارد.

در هر صورت نمي بايست با نگاهي يکسويه فقط نقاط ضعف موتورسيکلت که ناشي از رفتار ترافيکي و غير ترافيکي ناصحيح بعضي از موتورسواران ميباشد را مدنظر قرار داد و بعنوان يک وسيله مضر و غير مفيد از آن نام برد و يا با توجه به مطلق به مزاياي آن اين وسيله را راه حل گشودن گره ترافيک شهري مخصوصا در نقاط مراکزي آن تلقي نمود بلکه با در نظر گرفتن معايب آن و محدود کردن و يا برطرف نمودن آن و توسعه مزاياي آن اين وسيله نقليه را همگام و هماهنگ با ساير سيستم ها و انواع وسايل نقليه ديگر در جهت بهبود ترافيک شهري و مخصوصا بالا بردن سطح سرويس حمل و نقل عمومي بکار برد.

شناخت وضع موجود در مورد سيستم حمل و نقل موتورسيکلتها با مشاهدات ميداني وتصوير برداري صورت گرفته وسپس با مطالعه و بررسي و مقايسه سيستم هاي حرکتي موتور سيکلت در تعدادي از کشورهاي آسيايي از جمله تايوان جهت ساماندهي سيستم حمل و نقلي موتور سيکلت در شهر تهران خصوصأ نواحي مرکزي راهکارها و پيشنهاداتي بيان شده است

 

شناخت وضع موجود:  

يکي از مهمترين مراحل تحليل سيستم هاي حمل و نقل مرحله ي شناخت وضع موجود است در اين مرحله برنامه ريز با نگاه کارشناسانه و تفکرسيستمي در سطح جامعه به مشاهده و برداشتمي پردازد. و هر آنچه از موارد مربوط به مساله ي مورد نظر را که لازم است مورد توجه قرار مي دهد  .در اين سطح مي بايست تمامي نقاط ضعف و قوت سيستم مشخص گردد و تمامي جوانب موجود سيستم به خوبي شناسايي گردد.

در مرحله شناخت وضع موجود موارد زيردر نظر گرفته شده است:

۱ تجهيزات ايمني موتورسيکلت : استفاده از کلاه ايمني

۲ عدم رعايت قانون و مقررات : حرکت خلاف جهتدور زدن ممنوع عبور از چراغ قرمز

حرکت در لاين تند رو  سبقت از راستعبور از خط ايستعدم رعايت حق تقدم حرکت بين خطوط حرکتي ماشين ها راندن موتورسيکلتدر پياده رو عبور موتورسيکلت از خطوط مخصوص اتوبوسراني حمل بار و اشيا طويل بوسيله موتورسيکلت توقف در محل خط کشي عابر پياده در تقاطع ها

۳ موارد بي احتياتي : گردش به چپ و يا راست بطور غلط قصور در دادن علامت با دست يا چراغ راهنما تغيير خط حرکت در معابر خط کشي شده بدون دادن علامت

۴ پارکينگ ممنوع :  پارکينگ ممنوع در پياده رو پارک ممنوع در سواره رو پارک ممنوع در ايستگاه اتوبوس

۵ موتورسيکلتهاي بي شماره

۶ مسافربري توسط موتور سيکلتها : دوترکه سوار کردن با موتورسيکلت

۷ مزاحمتهاي خياباني

۸ آلودگي :  آلودگي هوا آلودگي صوتيصداي ناهنجار وسيله

۹ حرکات خطرناک :   انجام حرکات مارپيچ، سرعت بالا و آکروباتيکراندن موتورسيکلت در حال رها کردن فرمان

تحليل وضع موجود در دسته بندي زير انجام ميشود:

 

ايمني

الف ) ايمني راکب:

۱ کلاه ايمني:   مقوله ي کلاه ايمني و عدم استفاده از آن در حقيقت در اثر عدم آموزش کافي در زمينه ي استفاده ي  مناسب و صحيح از اين وسيله صورت گرفته است . مساله ي مهم ديگر که در عدم استفاده از کلاه موثر است عدم نظارت کافي توسط پليس است البته قابل ذکر است که گرماي هوا، برهم خوردن نظم ظاهري و آرايش موي سر و عدم ديد کافي نيز از مواردي اند که عدم استفاده از کلاه را دامن مي زنند.

۲قوانين:  در زمينه ي اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي در مورد موتورسواران بايد گفت که اکثريت عدم رعايت قوانين توسط استفاده کنندگان از اين سيستم حمل و نقلي در اثر عدم برخورد قاطع و موثر نيروي پليس در رابطه با مجرمان است بايد گفت که مقوله ي اجراي قانون و قانون دوستي است که به فرهنگ و نحوه ي فرهنگ سازي اجتماعي ارتباط دارد البته مسايل

فرهنگي گاه در غالب اعمال اجبار قانون نيز شکل مي گيرند.  در زمينه ي موتورسيکلت سواري يک تفکر حاکم بر ذهن استفاده کننده اين است که با بهره گيري از اين وسيله، قابليت مانور و تحرک فرد در سيستم معابر شهري زياد مي گردد و با انعطاف زيادي که اين وسيله نقليه در ترکيب با مابقي ترافيک در جريان دارد قادر به انجام حرکات گاه خلاف قانون به راحتي مي گردد. به طور عام ميل به قانون گريزي در ميان کاربران موتورسيکلت وجود دارد و زماني که فرد عدم برخورد قاطع مامورين را مشاهده مي کند به ناخودآگاه ميل به تکرار خلاف قانون در فرد بيشتر مي گردد و فرد ارتکاب اين موارد غير قانوني را به صورت يک عادت در وجود خود حس کرده و

به طور روزمره مرتکب آن مي شود ، لازم به يادآوري است که اعمال شديد مقررات به ناخودآگاه پس  زدگي و تنفر را در ميان کاربران و به خصوص اقشار کم درآمد که ملزم به پرداخت جريمه گشته اند و همچنين جوانان و افراد تحت تاثير احساسات به وجود مي آورد که مقدمه ي رفتارهايي چون حرکت با سرعت بالا و به قصد آسي برساني به مامورين راهنمايي و رانندگي مي شود.

ب ) ايمني عابر پياده :

 ۱  حرکات خلاف جهت  : عابر پياده در عبور از عرض خيابان توجه خود را معطوف به سمت حرکت جريان ترافيک مي کند که با توجه به عدم توجه عابر به سمت حرکتي موتورسوار مي تواند خطراتي را براي عابران به همراه داشته باشد.

 ۲- عدم توجه به چراغ راهنمايي : از موارد رايج تخلف است، چراغ سبز عابر پياده فرصتي است که به عابر اجازه مي دهد تا توانايي عبور از عرض خيابان را پيدا کندعدم توجه موتورسواران و حرکت رو به چرغ قرمز آنان براي عابرين خصوصأ کودکان وافراد مسن مخاطره آميز است.

 

ج)ايمني وسايل نقليه مجاور موتور سيکلت:

۱ عبور از مناطق ممنوعه : در بسياري از موارد موتورسواران بدون توجه به الگوي ترافيک با استفاده از قدرت مانور زياد وسيله خود و بنا به حرکت آسانتر اقدام به عبور از مناطق ممنوعه همچون جدول ها ، جزيره مياني خيابان ها ، جويهاي آب و رمپ ها و لوپ هاي تقاطعات غير هم سطح مي نمايند.

 ۲عدم توجه به چراغ راهنمايي : موتورسواران خصوصا در محدوده مرکزي شهر به راحتي حريم چراغ قرمز را مي شکنند و بدون توجه به خطرات احتمالي کار خويش، به محض رسيدن به تقاطع و بدون توجه به رنگ چراغ اقدام به عبور از سطح تقاطع مي نمايند.

۳دور زدن ممنوع: عمل دور زدن ممنوع به علت حرکت سريع و زمان ارتکاب کوتاه، اکثرا مورد توجه موتورسيکلت رانان بوده و باعث ايجاد خطرت زيادي خصوصا براي خود راکب و پاي فرد موتورسوار و همچنين وسايل نقليه عبوري از معابر مي باشد.

 ۴- حرکت در لاين تندرو: حرکت وسايل نقليه در لاين تندرو مي تواند تا حد زيادي دستخوشحرکت موتورسوار در اين ناحيه گردد، قابلتوجه است که موتورسواران بدون توجه به سرعتهاي بالادر مسيرهاي تندرو تردد مي کنند که وسايل نقليه ديگر را در سرعت هاي بالا

دچار اشتباه وحادثه مي سازد.

۵سبقت از سمت راست: اکثر موتورسواران بدون توجه به نقطه کوري که در سمت راست ماشين هاي در حال عبور در خيابانها وجود دارد، اقدام به سبقت از سمت راست مي کنند.  اين موضوع در باز شدن درب اتوبوس ها و تاکسي ها براي پياده کردن مسافر و همچنين در گردش به راست هاي خودروهاي شبکه، خطر برخورد را براي موتورسوار ايجاد مي کند . قابل ذکر است که ماشين هاي درحال حرکت اکثرا به سمت راست خود توجه ندارند و به راحتي تصميم به انحراف به اين سمت براي مقاصد مختلف چون پارک کردن ودور زدن مي نمايند.

 

مسايل مربوط به ايجاد تراکم و کندي حرکت وسايل نقليه ديگر

 

موتورسيکلت ها بنا به موارد مختلف اقدام به ايجاد تراکم وکندي حرکت وسايل نقليه مینمایند،

مواردي چون:

۱ عبور از چراغ قرمز: موتورسواران بدون توجه به چراغ راهنمايي به راحتي اقدام به عبور از تقاطع مي کنند. اين موضوع باعث ايجاد تاخيردر حرکت ماشين هاي سمت مقابل مي گردد و مانع از تخليه ي سريع و با ظرفيت بالاي تقاطع مي گردد.

۲ عبور از خط ايست:  عدم وجود منطقه کافي باعث ايست موتورسواران در روي خط ايست ميگردد اين عامل باعث کندي حرکت وسايل نقليه به طور غير مستقيم مي گردد زيرا که حضور موتورها بر روي خط ايست باعث عدم عبور سريع عابرين پياده مي گردد و لذا عابرين در هنگام سبز شدن چراغ تقاطع هنوز در حال عبور از عرض خيابان هستند و به ماشين ها اجازه ي عبور راحت و بدون تاخير را نمي دهند.

۳ عبور از خط ويژه :حرکت موتورسواران در خط ويژه باعث کندي رفت و آمد و کاهش انعطاف پذيري سيستم حمل و نقل اتوبوسراني مي گردد از آنجا که خطوط ويژه خطوطي در خلاف جهت خيابان ها و به سمت مناطق محدود و داخل طرح ترافيک مي باشند لذا موتورسواران با حرکت در آنها خود را به سادگي به نقاط مختلف محدوده هاي ممنوعه مي رسانند و از طرف ديگر به علت

باريک بودن اين خطوط سرعت اتوبوسها را پايين مي آورند.

۴ محدود کردن فضاي بين خطوط حرکت:  موتورسيکلت ها با حرکت در بين خطوط سعي در تردد سريع در بين خودروها دارند. اين موضوع از دو ديدگاه قابل بررسي است:  اولا اينکه ايمني وسايل نقليه ي ديگر و ايمني خود را به خطر مي اندازند وثانیا  از طرف ديگر باعث ايجاد تاخير در حرکت وسايل ديگر مي شوند، قابل ذکر است که خودروها براي حرکت ايمن و با اطمينان نيازمند يک فضاي امن در دو طرف خود هستند که با حضور موتورسيکلت ها در بين دو خودرو اين فضاها را محدود کرده و بر سرعت اتومبيل ها تاثير گذاشته و ازآن مي کاهند.

۵ حرکت در بزرگراه ها و کاستن از سرعت خودروها : حرکت موتورسيکلت ها در خطوط تندرو باعث عدم آسايش خودروها در حرکت سريع در اين خطوط مي شود اين موضوع باعث بر هم خوردن نظم حرکتي خودروهاي عبوري در خطوط تندرو نيز مي گردد .

 

مسايل مربوط به ايجاد سد معبر

۱ پارک موتورسيکلتها در پياده رو .

۲ پارک موتورسيکلتها در سواره رو .

۳ پارک موتورسيکلتها در ايستگاه هاي اتوبوس.

موتورسيکلت ها از هر فضايي براي پارک استفاده کرده و در هر محلي اقدام به پارک مي کنند .  به علت کوچکي و حجم کم موتور قابليت پارک آن در هر محلي فراهم است و لذا پياده روها سطح سواره رو و بسياري مکان ها مملو از پارک موتورها است.

 

حجم مسافر جابجا شده

 

 در مشاهدات انجام شده در منطقه ي مرکزي شهر تعداد افرادي که از موتور سيکلت براي عبور و

مرور بهره مي برند بسيار زياد و در گاهي موارد از تعداد ماشين ها نيز بيشتر مي باشد در اين راستا با يک آمارگيري تعداد ماشين هاي سواري و موتورسيکلت هاي عبوري از يک معبر برداشت شد . بر اين اساس و با فرض ضريب اشغال سرنشين ۱.۲ نفر براي هر خودروي سواري اهميت حمل و نقل موتوري در اين محدوده مشخص مي گردد.

زمان:  ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح چهار شنبه  ۱۹  ارديبهشت  ۱۳۸۶

مکان:خيابان مصطفي خميني، حد فاصل خيابان امير کبير تا ۱۵ خرداد

سواري :    ۱۸۰۰   وسيله در ساعت

موتورسيکلت:   ۲۰۰۰ وسيله در ساعت

فضاي حرکتي و پارکينگ کم

 

موتورسيکلت ها نيازمند فضاي کم و در حدود۲/۱ متر مربع براي پارکينگ خود مي باشند .

فضاي مورد نياز براي حرکت موتورسيکلتها نيز بسيار کم است و به راحتي در عرض کم قابليت حرکت دارند.

مصرف سوخت

 

مصرف سوخت موتورسيکلت ها بسيار کم بوده و از اين لحاظ به نسبت تعداد افرادي که جابه جا مي کنند بسيار اقتصادي و از نظر محيط زيست بسيار کم ضرر و کم آلاينده هستند.

 

راهکارها و پيشنهادات :

 

اصولا مي بايست ساماندهي هر سيستمي بر مبناي شناخت نقاط ضعف و قوت آن سيستم و راه حل سامان دادن در جهت رفع و يا محدود کردن نقاط ضعف سيستم و تقويت و توسعه نقاط قوت آن باشد.  ليکن متاسفانه موضوع ساماندهي حرکت موتورسواران در شهر تهران بيشتر بر محور ايجاد محدوديت و برخوردهای حذفي ميباشد. در حاليکه تردد بسيار زياد موتورسيکلت ها و بيش از تعداد فراوان سفر هاي شهري از سوي اين گروه از شهروندان به هيچ وجه قابل حذف و حتي ناديده گرفتن نيست. عملکرد سالهاي اخير نيروي انتظامي با توجه به افزايش تعداد موتورسيکلت ها و در نتيجه افزاش تخلفات آنها از فراز و نشيب زيادي برخوردار بود بطوريکه هر از چندگاهي با تصويب قانوني بطور موقت با موتورسواران بشدت برخورد ميشود و پس از مدتي به فراموشي سپرده مي شده است.

بنظر مي رسد يکي از ضعفهاي مشهود در اين زمينه در چگونگي تصويب قوانين مربوطه باشد بدين صورت که مطالعات لازم و کافي در جهت ارائه طرح جامع و کارشناسانه با رعايت کليه مصالح عمومي زندگي شهري بعمل نيامده است. اگرچه نيروي انتظامي در اجراي طرحهاي جاري نيز دچار مشکلاتي از قبيل عدم وجود بودجه کافي وامکانات مناسب و نيروي کارآمد، مي باشد ليکن شکي نيست که اگر بودجه اجراي هر مرحله از اين طرحهاي نه چندان مطالعه شده در ابتدا به تحقيق و مطالعه همه جانبه اعم از بعد فني و ترافيکي شهرسازي، اجتماعي، اقتصادي وزيست محيطي اختصاص مي يافت و سپس نتيجه اين مطالعات بکار گرفته ميشد مسلما نتيجه اي بهتر عايد شهر تهران مي گرديد.

يکي ديگر از آفات عدم موفقيت طرحهاي به اجرا گذاشته شده در اين زمينه پيشداوري يکطرفه است ، عمومأ در اين طرحها با ديد منفي به موتورسواران بعنوان متخلف نگريسته شده است در حاليکه همانطور که قبلا به تفصيل مطرح گرديد موتورسيکلت داراي مزايايي است که لازم است به دقت مورد توجه قرار گيرد چرا که با توجه به معضلات حمل ونقلي گسترده شهر تهران، سهم تقريبا ۱۰ درصدي موتورسواران در اين باره، سامان دادن حرکت آنها کمک شاياني به کاهش معضلات ترافيک خواهد نمود.

با توجه به اين که بيشترين استفاده از موتور سيکلت در حمل و نقل به دليل بار جمعيتي و خدماتي و ساختاري در مرکز تهران است جهت ساماندهي حمل و نقل موتورسيکلتها در منطقه مرکزي موارد زير پيشنهاد مي شود:

 

۱ انجام آمارگيري جامع از تعداد و مشخصات موتورسواران منطقه

بديهي است که هيچ طرحي بدون داشتن اطلاعات و آمار کافي واقعي و در جهت حل مشکلات جامعه نخواهد بود بلکه اگر بر پايه اطلاعات نادرست نيز باشد باعث ايجاد خسارت نيز ميگردد. از اين رو لازم است يک آمارگيري همراه با تبليغات مناسب صورت گيرد بطوريکه تمامي موتورسواران بطور داوطلبانه اطلاعات مربوط به خود و وسيله نقليه شان را در اختيار مراکز جمع آوري آمار قرار دهند کليه آمار لازم جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد که اين اطلاعات حداقل مي بايست شامل موارد زير باشد:

الف مشخصات راننده :

۱ سن راننده ،تحصيلات نامبرده،  متاهل يا مجرد

۲ نوع استفاده از موتورسيکلت(شخصي، تفريحي، ابزار، کار)در زمينه حمل و نقل بار ومسافر، خدمات اداري

۳ شغل اصلي راننده موتورسيکلت

۴ ساعات استفاده از موتورسيکلت

۵ کاربرد لوازم ايمنی(سپر، کلاه کاسکت ، طلق،  دستکش ،ترکبند)و تمايل راننده به استفاده از آن

۶ تعداد سفرهاي ميانگين در روز (کيلومتر و تعداد سفر)

۷ منظور و دفعات سوار کردن نفر اضافي( خانوادگي، شغلي)

ب مشخصات موتورسيکلت :

۱ نوع موتور سیکلت (دوزمانه، چهارزمانه)

۲ نام کارخانه

۳ توليد داخل يا خارج

۴ تعداد سيلندر

۵ قدرت و ظرفيت موتور

۶ مجهز به چراغهاي خطر و راهنما ميباشد يا خير؟

۷ استفاده از آينه (دارد يا نه)

۸ دودزدايي (نامرئي، کم، زياد)

۹ ميزان توليد صدا

۱۰ وسايل ايمني نصب شده روي موتور مشخص شود.

۱۱ مدل (زمان ساختموتور)

۱۲ کيفيت ترمزها

۱۳ ميزان مصرف سوخت

۱۴ داراي پلاک ميباشد يا خير (نوع پلاک)

۱۵ حداکثر سرعت مندرج روي سرعت سنج

۱۶ دفعات و دوره هاي سرويس و تعميرات

 

۲ ايجاد دفاتر حمل و نقل موتورسيکلت در مناطق مورد نیاز :

اختصاص دادن بودجه مناسب براي ایجاد و راه اندازی مکانهای مناسب  به وسعت لازم با گنجايش سرويس دهي به تعداد بالاي موتورسيکلت امري ضروري است ، اين مکانها داراي مراکز تعميرات اوليه و سرويس(آپارتي و تعويض روغن و تنظيم موتور)مي باشند. همچنين براي سرويس بهداشتي و ارائه خدمات رفاهي مناسب به موتورسواران خواهد بود. محل انتخاب دفاتر بايد طوري باشد که دسترسي به سايرسيستم هاي حمل و نقل عمومي شهر ممکن گردد و همچنين تراکم بالاي منطقه در جايابي اين ترمينال ها ديده شود.

با توجه به خدماتی بودن امر حمل و نقل و برابر قانون نظام صنفی کشور که هرگونه فعالیت خدماتی منوط به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه خواهد بود و همچنین با وجود ساز و کار مناسب و تجربیات و مجاری قانونی و وظایف ذاتی اتحادیه تاکسی بار و پیک موتوری تهران ، بدیهی است نمی توان جایگاه آن را در این راستا نادیده گرفت بلکه اتحادیه از جایگاه مستحکم و قابل اعتمادی جهت امر ساماندهی کلیه موتور سواران در سه بخش عمده:

الف) موتور سیکلتهای تحت پوشش واحدهای صنفی پیک موتوری که درحال حاضر با اخذ پروانه کسب از سوی این اتحادیه مشغول به فعالیت می باشند.

ب)موتور سیکلتهای سیار که در خدمت سایر واحدهای صنفی از جمله رستورانها ، فست فودها و فروشگاهها و… مشغول هستند.

ج) و موتور سیکلتهایی که بصورت مستقل و انفرادی و بدون هیچ کنترل و نظارتی در امر خدمات رسانی فعال هستند، داشته باشند.

 

۳ تنظيم و تصويب مقررات خاص حمل و نقل موتورسيکلتي در منطقه مرکزي :

تنظيم و تصويب مقررات خاص حمل و نقل موتورسيکلتي ، از آنجا که اصولا بر طبق  مقرارت راهنمايي و رانندگي حمل مسافر با وسايل نقليه پلاک سفيد ممنوع ميباشد پيشنهاد مي شود که اين قانون به اين صورت اصلاح گردد که پس از احداث و بکارگيري مکانها و دفاتر حمل و نقل موتور سیکلت ، تردد ساير موتورسواراني که مبادرت به امر حمل و نقل در خارج از چارچوب عملکردتعیین شده  مي ورزند متوقف گردد. کليه موتورسواران می توانند با عضویت در یکی از این مکانها و تشکیل پرونده لازم  برابر آیین نامه های تعیین شده از مزایای پیش بینی شده بهرمند شوند. اين پرونده که ميتواند نسخه اي از جرايم راهنمايي و رانندگي  نيز در آن ديده شود، نشان دهنده رفتار ترافيکي موتورسوار خواهد بود.

کليه موتورسواران مي بايست يک دوره کوتاه و مناسب آموزشي را طي نمايند اين دوره مي تواند بصورت مکاتبه اي (بصورت امتحان دادن يک کتاب مشخص و جامع مقررات راهنمايي و رانندگي و نکات مورد نياز موتورسواران ) و يا شرکت در کلاسهاي آموزشي بطور داوطلبانه و امتحان دادن کتاب مذکور بصورت اجباري باشد.

کليه موتورسواران از يک نشان و علامت خاص که از دور و فاصله ي مناسب قابل تشخيص ماموران ومتقاضیان استفاده از خدمات موتور سواران باشد برخوردار مي شوند.

-استفاده کلیه موتور سواران از البسه متحد الشکل با آرم و نشانهای مخصوص و معرفی شده به مامورین و موتور واران و مردم.

-کلیه موتور سواران موظفند نسبت به ارائه گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوءپیشینه برای فعالیت در سامانه و شبکه حمل و نقل موتور سیکلت خواهند بود.

-بمنظور اطمینان مردم و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و تخلفات مختلف صلاحیت فردی راکبان و مالکین و رانندگان موتور سیکتهای فعال در امر حمل ونقل می بایست از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی تایید گردد.

-صدور کارت شناسیی و کارت اشتغال موتور سیکلت رانان بمنظور اطمینان مردم و کنترل و نظارت مفید تر.

-گواهی سلامت و گواهی بهداشتی برای افرادی که در زمبنه توزیع مواد غذایی فعال می باشند الزام خواهد بود.

-ساخت و ایجاد  و استفاده باکس لازم و مناسب جهت موتور سواران برای حمل مواد غذایی با رعایت موارد  بهداشتی.

موتورسواران مي بايست نسبت به نصب سپرهاي حفاظتي اقدام نمايند.

کليه مقرارت ايمني براي موتورسوار و داشتن کلاه ايمني براي مسافر اجباري خواهد بود.

تنها موتورسيکلت هاي چهازمانه که داراي کارت معاينه فني دوره اي مي باشند مجاز به قرار گرفتن در اين طرح باشند (بديهي است که مي بايست داراي شماره گذاري نيز باشند)

حداقل عوارض از سوي دولت براي اين سيستم وضع شود بطوريکه مانع قرار گرفتن موتورسواران در مسير غير قانوني شود.

 

۴ ايجاد پليس موتوري و نظارت بر حسن اجراي طرح :

پس از احداث دفاتر  و وضع قوانين، کليه موتورسواران در سيستم فوق بکار گرفته ميشوند و لازم است ماموريني متخصص جهت کنترل موتورسواران مذکور اختصاص يافته که با توجه به محدوديت مناطق و مشخص بودن مسيرها با تعداد محدودي مامور آموزش ديده و مجرب و مجهز به ابزار مناسب ارتباطي مي توان به تردد موتورسواران نظارت و بشدت با تخلف موتورسواران برخورد نمودو در این راستا همکاری ومساعدت نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل  علی الخصوص اتحادیه تاکسی بار و پیک موتوری تهران و پلیس محترم راهور تهران بیش از پیش مور نیاز خواهد بود.

 

بررسی عوامل ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در شهر تهران

 

هدف اصلی از انجام این پژوهشبررسی عوامل ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در شهر تهران

بوده و اهداف فرعی آن عبارتند از:

-1 شناخت روش هاي فرهنگ سازي و آموزش موثر بر ساماندهی موتورسیکلت سواران

-2 تعیین نحوه هویت بخشی به موتور سیکلت سواران

-3 شناسایی بسترهاي مناسب ایجاد ساماندهی تردد موتور سیکلت سواران

-4 شناسایی قوانین و خلاء هاي قانونی موثر بر ساماندهی موتور سیکلت سواران

-5 شناخت فرآیند ساماندهی و نظم بخشی به موتور سیکلت ها

 

راهبرد اساسی در راستاي ساماندهی تردد موتورسواران:

در چشم انداز طرح جامع حمل و نقل ترافیک تهران که سیماي آینده حمل و نقل و ترافیک شهر

تهران در سال 1404 تشریح شده است افزایش سطوح ایمنی و خدمت رسانی در معابر به عنوان چشم انداز طرح جامع موتور سیکلت معرفی می گردد که این امر در صورت ساماندهی تردد موتور سیکلت ها به همراه قانونمند، ضابطه مند و استاندارد کردن حرکات و رفتار ترافیکی موتور سیکلت ها تحقق می یابد.

-1 استاندارد سازي عملکرد موتور سیکلت

-2 قانونمند و ضابطه مند کردن فعالیت موتور سیکلت

-3 حذف مسافر بري شخصی با موتور سیکلت

-4 افزایش قابلیت اعتماد عمومی به موتور سیکلت

-5 سازگاري موتور سیکلت با محیط زیست

 • منظور از استانداردسازي عملکرد موتور سیکلت این است که :

 اولا- راکبان موتور سیکلت در تمامی ابعاد ملزم به رعایت قوانین شوند .

ثانیا- تردد موتور سیکلت ها در شهر تهران محدودشود و موتور سیکلت ها به لحاظ اعمال قوانین مربوطه با سایر وسایل نقلیه موتوري چهارچرخ هم تراز شوند .

ثالثا-بستر سازي مناسبی جهت بهسازي و ارتقا فرهنگ ترافیکی موتورسیکلت انجام شود.

رابعا- ایمن سازي موتورسیکلت در جهت نیل به هدف مذکور ارتقاء یابند .

 • به منظور قانونمند و ضابطه مند نمودن فعالیت موتور سیکلت نیز الزام راکبان موتور سیکلت به رعایت قوانین و هم ترازي این وسیله با سایر وسایل نقلیه 4 چرخ به لحاظ اعمال قوانین دردستور کار قرار خواهد گرفت .
 • حذف پدیده مسافر بري شخصی با موتور سیکلت از دیگر اهدافی است که از طریق بستر سازي مناسب جهت ارتقاء فرهنگ ترافیکی کاهش مطلوبیت استفاده ازموتور سیکلت وافزایش مطلوبیت استفاده از ساماندهی حمل و نقل همگانی تحقق خواهد یافت .
 • وجود محدوده طرح ترافیک در مرکز شهر تهران یکی از تمهیداتی است که براي کنترل شلوغی اتخاذ شده است ولی متأسفانه در این محدوده هم موتور سیکلت ها جایگزین خودروها شده اند و بدون رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح خیابان ها ، به خصوص قسمت هاي بازار مبادرت به جابجایی کالا و مسافر می نمایند . این معضل تردد ها و شلوغی در فصل تابستان بیش از پیش نمایانگر می شود که باید تمهیداتی در این خصوص صورت گیرد.
 • افزایش قابلیت اعتماد عمومی به موتور سیکلت از دیگر اهداف تعریف شده است که در جهت نیل به آن راهبردهایی همچون الزام راکبان موتور سیکلت به رعایت قوانین و افزایش ایمنی موتور سیکلت قابل تصور است .
 • سازگاري موتور سیکلت با محیط زیست به عنوان دیگر هدف بلند مدتی است که بدین منظور

راهبرد کاهش آلایندگی ناوگان موتور سیکلت مد نظر است .

 

تاثیر اجراي قوانین در بهبود وضعیت تردد و ایمنی موتور سیکلت رانان

 

براي ساماندهی تردد موتور سیکلت ها نباید صرفا به ارائه تمهیدات و تجهیزات تسهیل کننده حرکت آنها پرداخت ، بلکه اعمال قوانین و کنترل دقیق و پی گیرانه ،جهت استفاده صحیح و قانونی ازامکانات نیز نقش موثري در کاهش تخلفات و افزایش ایمنی تردد دارد .

به طور قطع ، کنترل پلیس و اجراي قوانین در بهبود وضعیت تردد موثر است به شرط اینکه کنترل واعمال قانون به طور جدي و پیوسته صورت گیرد . عدم پیوستگی و اجراي ضعیف قوانین ممکن است تاثیري به مراتب بدتر و پیوسته صورت گیرد . علاوه بر پیوستگی در اجراي قوانین ، اصلاح و تکمیلنمودن مقررات ، تامین ابزار کنترل موارد قانونی و در نهایت استفاده از نیروي کار آموزش دیده براي تحقق اهداف تردد روان و ایمن ، ضروري می باشد .

 

اجراي صحیح قوانین براي موتور سیکلتها در قالب موارد زیر امکان پذیر می باشد :

 • اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موتور سیکلت رانی به عنوان یک سیستم حمل و نقل شخصی
 • تهیه ابزارهاي لازم جهت اعمال قوانین و مقررات
 • تامین فضاهاي مورد نیاز براي ساماندهی سیستم حمل و نقل موتوري
 • الزامی نمودن معاینه فنی براي موتور سیکلت ها
 • تشویق و الزام تولید کنندگان و وارد کنندگان موتور سیکلت به رعایت استانداردها
 • پیوستگی و جدیت در اعمال قوانین و مقررات نسبت به موتور سیکلت رانان

 

برخی از روشهاي مدیریتی جهت کنترل عملکرد موتور سیکلت رانان به شرح ذیل پیشنهاد می شود :

1 هدایت ترافیک موتور سیکلت به خطوط ویژه موتور سیکلت جهت کنترل بهتر آنها توسط پلیس (در صورت وجود خطوط ویژه)

2 اخذ عوارض در صورت استفاده از تسهیلات ارائه شده به آنها مانند قیمت گذاري پارك حاشیه

3 تعیین ضوابط دسترسی موتور سواران به مناطق مرکزي شهر به خصوص محدوده بازار

4اعمال قوانین موجود و تهیه لوایح قانونی جدید براي ساماندهی ترافیک موتور

 

بررسی اهداف استفاده از موتور سیکلت:

قبل از بررسی وضعیت موتور سیکلت در شهر تهران ابتدا لازم است تا تعریف دقیقی از آن به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل ارائه گردد. موتور سیکلت وسیله اي است که در هنگام نیاز و مواقع استثنایی استفاده هاي متعددي از آن براي اهداف مختلف می شود. بسیاري از این اهداف به دلیل شرایط خاص شهر تهران می باشد که از جمله وجود محدوده طرح ترافیک، تراکم بالاي معابر و همچنین عرض کم و نیز تاخیرهاي زیاد و ترافیک سنگین در بسیاري از معابر می باشد که موجب

شده است تا بسیاري از افراد براي سرعت بخشیدن به کارهاي خود به هر شکل ممکن از موتورسیکلت استفاده نمایند. اهداف سفرهاي صورت گرفته با موتور سیکلت بر اساس نتایج مطالعات مبدا مقصد به صورت زیر قابل تقسیم بندي است :

-1 شغلی

-2 آموزش

-3 خرید کالا و خدمات

-4 تفریح و سایر

-5 بازگشت به منزل

هر کدام از این اهداف را می توان به هدف هاي جزئی تري تقسیم بندي نمود . در این راستا و با توجه به اینکه موتور سیکلت به عنوان وسیله نقلیه اي با قابلیت جابجایی سریع و در سیستم حمل و نقل شناخته می شود ، اهداف جزئی تر سفرها با موتور سیکلت در شبکه حمل و نقل تهران به خصوص در مناطق مرکزي را می توان به قرار زیر بیان نمود :

-1 جابجایی مسافر

-2 جابجایی کالا

-3 امور بانکی

-4 مأموریت هاي اداري و مراجعه به ادارات

به همین دلیل و با توجه به محدودیت اهداف سفرهاي مسافر و کالا در محدوده مرکزي ( به خصوص

در زمان اوج صبح) امکان دسته بندي و یکپارچه کردن نوع سفرها وجود دارد . ضمن اینکه مدیریت واحد از طریق شناسنامه دار کردن اهداف سفر و مدیریت بر شغل هاي مرتبط با موتور سیکلت ضمن افزایش مناسب ایمنی می توان از تردد بی رویه و بی برنامه موتور سیکلت ها در سطح شهر جلوگیري کرد و بدین ترتیب امکان برنامه ریزي دراز مدت را فراهم ساخت .

 

راهکارهاي مهم تحقق انضباط ترافیکی :

 

یکی از رویکردها و راهکارهاي اساسی در راستاي ساماندهی وضعیت تردد موتورسیکلت ها و بهبود نابسامانی هاي آن، اجراي مقررات رانندگی در خصوص تخلف جاري رانندگان قانون گریز است. درکشور ایران ، اجراي قوانین اساسی ترین وظیفه پلیس راهور است که با دو رویکرد تنبیهی و تشویقی همراه است .

به منظور ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران نظم رفتاري معادل حداقل انحراف از قوانین است .

قوانین ، قراردادهاي اجتماعی و الزامات نهادینه شده اي هستند ، که بازتاب نیازهاي جمعی به شمار

می روند و محدوده کنش هاي اجتماعی افراد را براي بقاي نظام اجتماعی تعیین می کنند و همچنین محدودیت هایی براي تنظیم خواسته هاي فردي افراد پدید می آورند ؛ مانند قانون راهنمایی و رانندگی ، که مراعات کردن آن بیان کننده نظم در سطح فردي است.

 

مفهوم آموزش در حوزه ترافیک :

آموزش در حوزه ترافیک عبارت است از ارتقاء سطح آگاهی هاي رانندگان و جوامع انسانی در سطوح مختلف نسبی ، به نحوي که در معابر عمومی با ایمنی لازم ظاهر شده و از هرگونه خسارت و تلفات ناشی از سوانح رانندگی جلوگیري شود .

طبق بررسی هاي به عمل آمده بیشتر تصادفات و ضایعات ناشی از آن به دلیل خطاي عامل انسانی

به وقوع می پیوندد . این اعمال ور فتار ناصحیح ، از نداشتن تجربه ، عدم مهارت و فقدان فرهنگ

ترافیکی ناشی میشود  که در نهایت از ضعف آموزش سرچشمه می گیرند.  براي پیشگیري از مشکلات اجتماعی ناشی از وجود یا استفاده خودرو باید رفتار افرادي که از این وسیله نقلیه استفاده می کنند یا با آن مواجه می شوند ، مورد ارزیابی قرار گرفته و فرهنگ بهره گیري از وسایل نقلیه ارتقاء یابد . به طور کلی باید ذکر کرد که براي جلوگیري از ضایعات و خسارات ناشی از تصادفات رانندگی و زیان هاي عظیم مادي و معنوي و معضلات رفت و آمد ، باید بدون از دست دادن فرصت ، اقداماتی قاطع و پیگیر انجام شود که سرلوحه تمامی این اقدامات آموزش است .

آموزش موتور سیکلت رانان :

راندن صحیح و ایمن موتور سیکلت ، توانایی کنترل وسیله در موقعیت هاي مختلف و نحوه هدایت آن در خیابان ها ، تقاطع ها و همگی نیازمند آموزش دقیق و تمرین است . متاسفانه بسیاري از

رانندگان با این نکات آموزشی و ایمنی آشنایی دقیقی ندارند و این عدم آشنایی یکی از عوامل افزایش اثر عامل انسانی در وقوع تصادف با این وسیله نقلیه است. به عنوان مثال در ایران بسیاري از موتورسیکلت رانان به صورت شخصی و به کمک دوستان یا اقدام به راندن موتور سیکلت می کنند یا با آن آشنا می شوند و چه بسا عادات غلط و اشتباه سایرین نیز به آنها انتقال می یابد و مشکل را چند برابر می سازد . امروزه در حالی که اغلب افراد براي اخذ گواهینامه رانندگی اتومبیل ، ملزم یا ناچار به گذراندن دوره هاي آموزشی و کسب تعلیم تحت نظر یک راهنما و آموزش دهنده هستند چنین دوره هایی براي اخذ گواهینامه موتور سیکلت تدارك دیده نمی شود . حال آنکه آمورش صحیح راندن موتور سیکلت امري حیاتی و با اهمیت در افزایش ایمنی موتور سیکلت ، کاهش تصادفات و نظم بخشیدن به ترافیک است . ضمن اینکه افزایش سطح دانش موتور سیکلت رانان خود یک عامل اساسی در کاهش سهم عامل انسانی در تصادفات است. به طور خلاصه براي افزایش سطح ایمنی موتورسیکلت رانان لازم است که راندن صحیح موتور سیکلت در مواجهه با انواع شرایط آموزش داده شود و این کار نیازمند برنامه ریزي دقیق و تدوین یکسري دستورالعمل هاي مناسب است .

 

راهکارها و اقدامات آموزشی استفاده از موتور سیکلت :

یکی از اساسی ترین و مهم ترین مراحل استفاده از موتورسیکلت مرحله آموزش استفاده از آن میباشد . با برگزاري دوره هاي آموزشی مناسب می توان دانش و مهارت کافی در برخورد با انواع حوادث در حین موتور سواري را به موتور سواران انتقال داد، در ضمن اینکه این آموزش ها می توانند بستر مناسبی براي فرهنگ سازي در رابطه با موتور سواري تلقی گردند ،آموزش و آزمون موتور سواران در ایران در دو قسمت تئوري (آئین نامه) و عملی( مهارت هاي موتور سواري) انجام می گردد . بنابراین می توان از مبحث آموزش به عنوان یک راهکار که تأثیر بسزایی در بالا بردن فرهنگ رانندگی خواهد داشت نام برد .

 

آموزش و کارآموزي رانندگی :

در اکثر کشورهاي دنیا برنامه هایی رسمی براي آموزش یا کارآموزي رانندگان برقرار است و به طورکلی این برنامه ها براي یادگیري رانندگی و مهم تر از آن یادگیري رانندگی بی خطر ، ابزاري موثرو کارآمد محسوب می شوند . رانندگی در جاده ها و خیابان هاي طاقت فرساي امروزي به دانش و مهارت هایی نیازمند است که کسب تجربه در مورد آنها چندین سال به طول می انجامد . بنابراین

آموزش رانندگان می تواند جایگزین معقولی براي یادگیري از طریق( آموزش خطا ) باشد. به ویژه آنکه در این زمینه ، خطاها ممکن است نتایج هولناکی داشته باشند .

هدف اصلی از آموزش رانندگی این است که رانندگان با ایمنی بیشتر رانندگی کنند و ایمنی بر اساس کاهش احتمال تصادف تعریف می شود . به زبان ساده ، فرض بر این است که رانندگان آموزش دیده نسبت به رانندگان آموزش ندیده ، میزان تصادف کمتري دارند . زیرا در تمام تصادفات رفتار راننده به نحوي موثر است . لذا از نقطه نظر ایمنی ، آموزش رانندگان می تواند نقش مهمی داشته باشد .زیرا درمرحله یادگیري ، رانندگان آمادگی بیشتري براي پذیرش توصیه هاي ایمنی دارند ( هنوز عادتمشخصی در آنها شکل نگرفته است ) و همچنین صرفا در این مرحله است که رفتار راننده تحت نظارت مستقیم قرار دارد . کسانی که دوره هاي آموزش رانندگی را گذرانده اند ، نشان داده اند که نسبت به دیگران از دانش و مهارت بیشتري برخوردارند .

 

هویت بخشی به رانندگان موتورسیکلت:

از آنجایی که اعمال و رفتار هر شهروند و هرانسانی از فرهنگ و منش او تاثیر می پذیرد و این فرهنگ رابطه مستقیم با هویت انسان دارد بنابراین بحث عبور و مرور و ترافیک نیز که امروزه جوامع مختلف با آن درگیر هستند از این قاعده مستثنی نمی باشد.

در این راستا سازمان ها و نهادهاي مرتبط از جمله آموزش و پروش نقش بسزایی را می توانند ایفا

نمایند، چرا که جوهره ادب و فرهنگ هر انسانی از کودکی شکل می گیرد و چنانچه بخواهیم فردي را در بزرگسالی آموزش دهیم و عادت هاي غلط او را اصلاح نماییم راه به جایی نخواهیم برد. لذا به

منظور هویت بخشیدن به رانندگان وسایل نقلیه به ویژه موتورسیکلت ضروري است که از روش ها و فنون آموزشی براي دانش آموزان بالاخص در مقطع دبیرستان استفاده نمود، چرا که دانش آموزان این مقطع پس از فارغ التحصیل شدن میل و اشتیاق فراوانی به رانندگی (به ویژه با موتورسیکلت) دارند و با آموزش این رده هاي سنی بیشتر می توانیم به شکل دهی هویت آنان کمک نماییم. آموزش و پرورش می تواند زیر نظر مربیان متخصص و کاردان و با استفاده از کارشناسان پلیس، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نکات ایمنی را به دانش آموزان آموزش دهد به خصوص در

موارد رعایت حق تقدم و احترام به حقوق دیگران، تفهیم قبح تخلف در جامعه، استفاده از کلاه ایمنی در حین رانندگی با موتورسیکلت و دوچرخه، روش صحیح استفاده از موتورسیکلت و رعایت نکات ایمنی و به طوري که هر فرد با تکمیل تحصیلات خود ، اطلاعات جامعی در مسایل ترافیکی کسب نموده و همیشه در جامعه به عنوان یک شهروند در قالب راننده یا سرنشین و یا عابر پیاده احساس مسئولیت می نماید.

به منظور هویت بخشی به رانندگان موتورسیکلت بستر سازي هاي مناسبی باید انجام گیرد از جمله

می توان به ایجاد پارکینگ هاي عمومی ویژه موتورسیکلت اشاره نمود. با تخصیص چنین پارکینگ هایی رانندگان موتورسیکلت نیز مانند رانندگان سایر وسایل نقلیه داراي هویت شده و علاوه بر آن

مشکلات زیادي در رابطه با نابسامانی وضعیت پارك موتورها در خیابان و هم از لحاظ امنیتی از بسیاري از سرقت ها پیشگیري خواهد شد.

همچنین تعیین و اجراي بانک جامع اطلاعاتی موتور سیکلت سواران در پلیس راهنمایی و رانندگی

ناجا و لینک شدن آن با شرکت بیمه و پزشکی قانونی می تواند در ایجاد یک بستر مناسب در جهت هویت بخشی به موتورسواران موثر واقع شود. اطلاعاتی که می توان دراین سامانه ثبت و بهره برداري

نمود عبارتند از:

 • ثبت دقیق اطلاعات مربوط به کارخانجات
 • مشخصات فنی و قانونی موتور سیکلت هاي تولیدي و وارداتی
 • ثبت اطلاعات مالکین و رانندگان
 • ثبت اطلاعات کامل تخلفات و توقیف آنها و سوابق تکرار توقیف

همچنین از جمله اقدامات مهم دیگر همسان سازي قوانین ترافیکی و کنترلی موتورسیکلت با سایر

وسایل نقلیه موتوري چهار چرخ و هم ترازي موتورسیکلت با سایر وسایل نقلیه موتوري چهار چرخ

به لحاظ اعمال قوانین می باشد.

 

پیشنهادات :

با توجه به تحلیل و بررسی نتایج به دست آمده از نظر سنجی ها می توان با مطالعات کارشناسی و

دقیق بر روي موتور سیکلت ها و بهینه و نظام مند کردن فعالیت آنها با توجه به وضع موجود و در نظرگرفتن نیازهاي آینده، بستر مناسبی را به منظور ارتقاء عملکرد و افزایش کارایی و بهره مندي از موتورسیکلت فراهم نموده و رفت و آمد آنها را ساماندهی نمود. بدیهی است که با اعمال یک برنامه ریزي صحیح بر پایه دیدگاهی که منتج از مشکلات و معضلات موجود می باشد و نیز با در نظر گرفتن شرایط آتی می توان شاهد ارتقاء کیفی و کمی موتور سیکلت ها و کاهش معضلات آن بود. ضمن آنکه مناسب سازي وضعیت جابجایی موتور سیکلت ها، کاهش هزینه هاي زیادي را در ابعاد مختلف که سهم عمده آن متاثر از بهبود حجم تردد در شبکه معابر می باشد را به همراه خواهد داشت .

در همین راستا موارد ذیل بر مبناي اهداف فرعی پژوهش پیشنهاد می گردد :

در خصوص قوانین و مقررات و خلاء هاي قانونی موجود :

 • تهیه، تدوین و تکمیل قوانین کنترلی و محدود کننده جامع، مانع و کامل در رابطه باموتورسیکلتها به عنوان سیستم حمل و نقل شخصی
 • اجراي دقیق، کامل، به موقع و جدي تمام قوانین راهنمایی و رانندگی در مورد موتورسیکلت
 • ساماندهی قانونی توام با حمایت هاي لازم براي سیستم حمل و نقل با موتورسیکلت
 • برخورد قاطع و انعطاف ناپذیر با فعالیت غیر قانونی موتور سیکلت ها
 • مداخله قوه قضائیه در بحث تخلفات رانندگی با موتورسیکلت
 • تعریف ظرفیت هاي قانونی براي محدود کردن مالکیت موتور سیکلت که هر نفر بتواند فقط مالک یک یا دو دستگاه موتور فعال باشد. (جز نمایندگی فروش)
 • افزایش جنبه بازدارندگی قوانین و مقررات فعلی و اصلاح آنها براي توقیف متخلفین، که درحال حاضر یک هفته مجوز توقیف داده است .
 • تدوین و اجراي مقررات نوبت بندي تردد موتور سیکلت ها بر اساس شناسه هوشمند و پلاك الکترونیکی
 • اجباري کردن پلاك الکترونیکی و نصب ریدرها و هند هلدها به قرائتگر در یک بازه زمانی حداکثر 6 ماهه
 • تحدید مالکیت موتور سیکلت از طریق اختصاص هر تگ RFID فقط به یک کاربر
 • اجباري کردن استفاده از طلق جلو براي کلیه موتور سیکلت ها که موجب کاهش میزان استفاده از آن خواهد شد .

در خصوص هویت بخشی:

 • همسان سازي قوانین ترافیکی و کنترلی مربوط به موتور سیکلت ها با وسایل نقلیه موتوري چهار چرخ
 • طراحی یک پلاك مشخص براي موتور سیکلت ها که در برگیرنده اطلاعات مورد نیاز ( همانند سایر وسایل نقلیه موتوري)باشد و ملزم نمودن کلیه رانندگان موتور سیکلت به استفاده از پلاك شناسایی
 • تهیه ابزارهاي لازم اعمال قوانین و مقررات از جمله جانمایی و جایگذاري پلاك در بدنه موتورسیکلت به طوري که به آسانی و سهولت و در هر موقعیت و زمانی از سوي پلیس و ابزارهاي هوشمند کنترلی قابل شناسایی و رویت باشد .
 • تعیین و اجراي بانک جامع اطلاعات موتور سیکلت سوراان در تشکیلات پلیس کشور
 • ثبت دقیق اطلاعات مربوط به ا کارخانجات ، مشخصات فنی و قانونی موتور سیکلت هاي تولیدي و وارداتی ، ثبت اطلاعات مالکین ، رانندگان ، ثبت اطلاعات کامل تخلفات و توقیف آنها ، سوابق تکرار توقیف
 • تجهیز کلیه موتور سیکلت هاي به تگ هاي الکترونیکی فعال RFID که تمام اطلاعات لازم

راکب و موتور در آن ثبت شده باشد .

در خصوص بستر سازي:

 • برنامه ریزي اصولی دولت در جهت حمایت از سیستم حمل و نقل با موتورسیکلت
 • ایجاد خط ویژه موتورسیکلت در معابر مجاز سطح شهر براي تردد موتورسیکلت
 • ایجاد حس اعتماد در بین راکبین موتورسیکلت جهت تامین حمایت هاي لازم
 • برنامه ریزي اصولی در جهت کاهش سفرهاي درون شهري شهروندان با موتورسیکلت
 • ارزش نهادن به اوقات شهروندان و عدم تضییع حقوق شهروندي توسط مسئولین
 • تعیین هدف و تدوین استراتژي لازم جهت رسیدن به هدف در زمینه حمل و نقل با موتورسیکلت
 • همکاري جامع و کامل مسئولین در جهت بهینه سازي بخش حمل و نقل و ترافیک به وسیله موتورسیکلت
 • تهیه و تدوین استاندارد آلاینده هاي صوتی و اجرائی شدن آن براي کلیه موتورسیکلت ها
 • کاهش مطلوبیت استفاده از موتورسیکلت
 • بهبود فضاي موجود براي حرکت موتورسیکلت ها
 • توانایی کاهش مؤثر مطلوبیت استفاده از موتورسیکلت با افزایش هزینه استفاده از آن
 • ریشه یابی علل بروز شرایط فعلی اعم از شرایط اقتصادي، فرهنگی، روانی و اجتماعی
 • اولویت بندي معابر جهت احداث پارکینگ ویژه موتورسیکلت

در خصوص آموزش:

 • آموزش و اطلاع رسانی مکرر توسط رسانه هاي گروهی در جهت اجراي درست قوانین رانندگی
 • توجه به جنبه تربیتی و فرآیند پرورش و تعالی رفتار موتورسواران همراه با آموزش هاي کنونی

در خصوص ساماندهی:

 • نظارت مستمر، پویا و کارآمد پلیس بر فعالیت موتور سیکلت ها
 • ایجاد سیستم نظارتی واحد در بخش حمل و نقل با موتورسیکلت
 • محول نمودن بعضی از وظایف اتومبیل ها در زمینه حمل و نقل کالا به موتورسیکلت
 • اعمال محدودیت بر حرکت موتورسواران :

ایجاد محدودیت هاي ترافیکی، یکی از سیاست هاي مدیریتی شهري براي کاهش تردد در معابر و

در نتیجه کنترل ترافیک است. اجراي طرح هاي ترافیکی و انسداد برخی از مسیرها براي رسیدن

به همین هدف انجام می شوند.

طرح ممنوعیت تردد موتورسواران در معابر

طرح محدودیت تردد در معابر

طرح محدودیت تردد در یک محدوده

نقاط قوت محدودیت تردد در محدوده :

استفاده از نیروهاي نظارتی مشغول در محدوده طرح براي کنترل وسایل و عدم نیاز به نیروهاي جدید

کاهش کلی تعداد موتورسیکلتها و عدم انتقال ترافیک به مسیرهاي جدید

 • ساماندهی تردد موتورسواران از طریق اصلاح شبکه و مدیریت تقاضا
 • احداث خطوط ویژه موتورسیکلت
 • قیمت گذاري بر پارکینگها
 • قیمت گذاري بر نصب پلاك
 • ممنوعیت مطلق حرکت تمام موتورسیکلت ها در کلیه معابر بزرگراهی
 • تشکیل ستاد ویژه ساماندهی موتور سیکلت ها بر اساس رفتارهاي نابهنجار فعلی ، تصادفات ناامنی هاي عمومی
 • صدور مجوز ورود به طرح با پرداخت هزینه
 • تخفیف هزینه براي موتورسواران تحت پوشش اتحادیه تاکسی بار و پیک موتوری تهران
 • تقویت قدرت عملیاتی پلیس براي برخورد با متخلفین حرفه اي و تجهیز پلیس به ابزار کارامد به ویژه موتور سیکلت هاي تندرو ، ابزار هوشمند و سایر ملزومات
 • تجهیز هند هلدهاي پلیس به قرائتگر اطلاعات تگ هاي RFID
 • نصب ریدر در تمام گیت هاي ورودي
 • ثبت مکانیزه تخلفات موتور سیکلت از فواصل دور یا نزدیک بدون نیاز به تعقیب یا توقیف آن

 

 

نتیجه گیری:

بر اساس مطالب عنوان شده درطرح حاضر و نتایج به دست آمده از تحلیل استنباطی موضوعات عنوان شده در مجموع می توان به این نتیجه رسید که مشکل اساسی در ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران در زمینه تربیت و فرهنگسازي است که می توان با راهکارهایی که در بخش پیشنهادات ارائه گردید این مشکل را تا حدودي رفع نمو و از طرفی با حضور تشکلی توانا و موثر و با بر تکیه بر ابزارها ها و بسترهای مناسب قانونی نسبت به انجام ساماندهی و نظام مند کردن و کنترل و نظارت مستمر و با برنامه و هوشمند در قالب طرحهای اساسی زیر :

 • انجام آمار گیری جامع از تعداد و مشخصات موتور سواران بر اساس

الف)مشخصات راننده

ب)مشخصات موتور سیکلت

2-ایجاد دفاتر و مراکز حمل و نقل موتور سیکلت در مناطق مختلف تهران

3-تنظیم و تصویب مقررات خاص حمل و نقل موتور سیکلتی

4-ایجاد پلیس موتوری و نظارت و کنترب بر حسن اجرای طرح

      5 – استاندارد سازي عملکرد موتور سیکلت

-6 قانونمند و ضابطه مند کردن فعالیت موتور سیکلت

-7 حذف مسافر بري شخصی با موتور سیکلت

-8 افزایش قابلیت اعتماد عمومی به موتور سیکلت

-9 سازگاري موتور سیکلت با محیط زیست

10- آموزش موتور سیکلت رانان

11- هویت بخشی به رانندگان موتورسیکلت

12- در خصوص قوانین و مقررات و خلاء هاي قانونی موجود

13-تهیه و تدوین قوانین کافی و صریح بمنظور رفع خلا های موجود

14-بستر سازی لازم جهت بهره برداری و استفاده مناسب و کارا  از موتور سیکلت

15- ساماندهی و کنترل کامل و جامع کلیه موتور سواران بصورت مجزا از نظر فعالیت

 در نهایت باید اذعان داشت که این طرح به اجرا در نخواهد آمد مگر آنکه از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با اراده ای جزم و بسیج همگانی  مورد حمایت قرار گرفته و اتحادیه تاکسی بار و پیک موتوری تهران به عنوان وظیفه قانونی خود آماده است تا با هر مشکل و مشقتی در راستای ساماندهی موتور سواران در سطح تهران به عنوان پایتخت ایران اسلامی نسبت به اجرای این امر مهم اقدام نماید و انتظار کمک و همیاری و هم اندیشی سایر ارگانهای مرتبط  را  در این راه خواستار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفتگو

ما در حال حاضر در حال حاضر نیستیم. اما شما می توانید یک ایمیل به ما ارسال کنید

می تونم کمکتان کنم؟

برای گپ زدن روی ENTER کلیک کنید